Feedback

Mange tak for at du vil tage dig tid til at udfylde vores lille tilfredshedsundersøgelse. Vi håber naturligvis at du har været glad for at arbejde sammen med os, men vi vil også meget gerne høre, hvis der er ting du mener vi kunne gøre bedre.
Dine kommentarer kan evt. blive brugt i vores marketing-materiale på et senere tidspunkt, medmindre du skriver i besked-feltet, at dine kommentarer kun må bruges internt.

We built this form with Podio's project management software.